Δ.ΜΟΡΦΗΣ-Β.ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ AEBE

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΙΛΙΤΑ 30 - ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Τ.Κ. 29 100
ΤΗΛ.: +30 26950 42810, 48163
ΦΑΞ: +30 26950 41463
EMAIL 1: info@ergozakynthos.com
EMAIL 2: morfisg@gmail.com

Δραστηριότητες » Λατομείο Αδρανών Υλικών

Η εταιρεία Δ.ΜΟΡΦΗΣ – Β. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ ΑΕΒΕ δραστηριοποιείται στο χώρο παραγωγής αδρανών υλικών που προορίζονται για σύνθεση σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος. Η εκμετάλλευση του μετώπου γίνεται με την μέθοδο των ανοικτών, ορθών, διαδοχικών βαθμίδων με διαμόρφωση από τα ανώτερα υψόμετρα προς τα κατώτερα. Το ασβεστολιθικό πετρώμα (πρώτη ύλη) εξορρύσεται με τη χρήση εκρηκτικών υλών και ακολούθως φορτώνεται και μεταφέρεται με τη βοήθεια βαρέως τύπου μηχανημάτων, στο εργοστάσιο παραγωγής αδρανών υλικών στη θέση «Σταυρός», στις Ορθωνιές Ζακύνθου.

Created by SoFar